T́m h́nh ảnh có...
 
Để thực hiện việc này trong hộp t́m kiếm.
Nhập các từ quan trọng: sương muối mùa đông
Đặt từ chính xác trong dấu trích dẫn: "hoa băng"
Nhập OR giữa tất cả các từ mà bạn muốn: cây OR cỏ dại OR cỏ
Đặt dấu trừ ngay trước từ mà bạn không muốn: -cửa sổ
Sau đó, thu hẹp kết quả của bạn bằng...
T́m kiếm h́nh ảnh ở mọi kích thước mà bạn cần.
Chỉ định h́nh dạng của h́nh ảnh.
T́m h́nh ảnh có màu ưa thích của bạn.
Giới hạn loại h́nh ảnh bạn t́m.
T́m h́nh ảnh được xuất bản ở một khu vực cụ thể.
T́m kiếm trên một trang web (như sfmoma.org ) hoặc giới hạn kết quả của bạn ở một miền như .edu, .org hoặc .gov
Cho T́m kiếm an toàn biết liệu có lọc nội dung khiêu dâm hay không.
T́m h́nh ảnh có định dạng mà bạn muốn.
T́m h́nh ảnh mà bạn được phép sử dụng.
Bạn cũng có thể...
T́m thấy các trang tương tự với một URL
T́m kiếm trên các trang bạn đă truy cập
Sử dụng toán tử trong hộp t́m kiếm
Tùy chỉnh cài đặt t́m kiếm của bạn
Các ứng dụng của Google
Tŕnh đơn chính